Få sikkerhedsmakuleret dine dokumenter på tryg og sikker vis

Hvis man ligger inde med følsomme dokumenter, som nu skal destrueres, så er det vigtigt, at det foregår på en god og sikker måde vha. en sikkerhedsmakulering. Sikkerhedsmakulering udføres af en lang række servicevirksomheder i Danmark, som sikrer en effektiv makulering ved hjælp af mobile makuleringsanlæg. Derudover er professionel sikkerhedsmakulering heller ikke specielt dyrt og er under alle omstændigheder en god investering, når du skal sikre dig, at følsomme oplysninger håndteres på en korrekt facon.

Hvorfor sikkerhedsmakulering?

En virksomheds dokumenter indeholder mange følsomme oplysninger, som ikke bør ende i de forkerte hænder. I sådan en situation er det ikke tilstrækkeligt blot at smide ens dokumenter i skraldebøtten, når man ikke længere har brug for dem. I stedet bør man sørge for, at virksomhedens dokumenter bliver makuleret grundigt og effektivt, så at det ikke er muligt at misbruge informationerne i dokumenterne efterfølgende.

Hvad kan sikkerhedsmakuleres?

Mange folk tror, at det kun er papir, som kan sikkerhedsmakuleres. Imidlertid rækker makulering langt ud over blot papir og pap. Således vil du også kunne få hjælp til at makulere ringbind, harddiske og ligne hårde og/eller elektroniske teknikker til opbevaring af følsomme oplysninger.

Makulering på stedet

De fleste danske servicefirmaer, som tilbyder makulering, vil udføre arbejdet ved hjælp af mobile anlæg. Dokumenter, CDer, DVDer, harddiske og lignende medier vil her blive indsamlet i sikkerhedsbokse, som vil blive tømt direkte over i mobile makuleringsanlæg. Herpå vil disse genstande blive krydsmakuleret, så at det ikke under nogle omstændigheder vil være muligt at stykke informationer sammen efterfølgende.

Alt dette foregår imens, at servicefirmaets ansatte befinder sig på kundens adresse. Dette øger sikkerheden af makuleringsarbejdet og er samtidig med til at sikre, at kunden føler en stor tryghed og ikke behøver at være nervøs for, om hans/hendes dokumenter nu også er blevet effektivt makuleret.

Efter makuleringen

Efter at makuleringen er overstået, så vil servicefirmaet sørge for, at papirresterne bortskaffes på en god, sikker og miljømæssig korrekt måde. De fleste servicefirmaer vil i denne sammenhæng sende eventuelle papirrester til genbrug til gavn for miljø. Derudover vil plastik, pap og lignende materialer så vidt muligt også blive sendt til genbrug.

Mere information omkring sikkerhedsmakulering

Skulle du have spørgsmål omkring sikkerhedsmakulering, så er det en god ide at tage direkte kontakt til nogle af de mange danske servicefirmaer, som tilbyder makulering. Her kan du høre mere omkring praksis for makulering, og hvad en eventuel pris for udført arbejde ville ligge på.

Byggeaffald i København – gode råd om bortskaffelse af byggeaffald i København

Ligger du inde med store mængder byggeaffald i København, og ved du ikke, hvad du skal gøre af det? I så fald så læs videre i denne artikel, hvor vi vil forklare dig om nogle af de forskellige måder, hvordan du kan slippe af med dit byggeaffald i København.

Hvad er byggeaffald?

Byggeaffald er en samlebetegnelse, som dækker over alt den affald, som produceres i forbindelse med et byggeprojekt. Byggeaffald vil typisk især inkludere ting såsom beton, jord, sten, sand, asfalt, murbrokker og lignende. Størsteparten af dette affald kan genbruges, hvilket du så vidt muligt skal bestræbe dig på, da du skal betale en afgift af det byggeaffald, som ikke genbruges.

Der produceres i Danmark hvert år omkring 4,5 millioner tons byggeaffald. Dette gør samtidig byggeaffald til den tredjestørste affaldstype i Danmark.

Regler omkring byggeaffald i København

I forbindelse med byggeaffald i København, så gælder der nogle særlige regler, som du skal være opmærksom på. Først og fremmest skal du i denne sammenhæng huske at indsende et kommunalt anmeldelsesskema, når dit byggeprojekt involverer asbest og byggearbejde generelt.

Dette skema kaldes ”Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald” og skal indsendes senest to uger før, at dit byggearbejde påbegyndes.

Dette skema skal indsendes, hvis dit byggearbejde involverer mere end 10 kvadratmeter af en bygning eller frembringer mere end et tons byggeaffald. Derudover skal det indsendes, hvis du fjerner asbestholdige materialer eller arbejder med forskellige slags farlige materialer (bly i maling, PCB etc.).

Miljøskadelige stoffer

I forbindelse med større byggeprojekter, så anbefaler Københavns Kommune også, at der udarbejdes en miljøkortlægning af bygningen. Denne kortlægning skal hjælpe med at identificere eventuelle miljøproblematiske stoffer i forbindelse med byggeprojektet.

Derudover anbefales du som bygherrer altid at kontakte og rådføre dig med Center for Miljø i forbindelse med større byggeprojekter. For spørgsmål omkring pligter og kommunale hjælpeordninger, så tag kontakt til Center for Miljø i Københavns Kommune.

Transport af byggeaffald

Når du skal have borttransporteret dit byggeaffald i København, så kan du selvsagt gøre det selv. Dette kan imidlertid let blive en meget omfangsrig og omkostningsfuld opgave.

I denne situation så kan du med fordel få hjælp af et privat skraldefirma, der kommer ud og henter dit skrald for dig. Disse firmaer vil medbringe deres egne containere og skraldemænd, som vil udføre alt dit arbejde for dig.

Samtidig vil de også stå for al senere kildesortering, hvor det eneste du skal gøre er at betale skraldemændene for deres service. For bygherrer som gerne vil fokusere deres kræfter på selve byggearbejdet, så er dette tit en fordelagtig løsning.

Afhentning af bigbags – gode råd om afhentning af bigbags

Står der en eller flere fyldte bigbags på din grund, så er det tid til at overveje forskellige måder at få organiseret din afhentning af bigbags på. Afhentning af bigbags foregår typisk gennem private skraldefirmaer og er et glimrende alternativ til selv at transportere dine bigbags væk eller at leje en container.

Bigbags sammenlignet med containere

Når du skal have opbevaret og borttransporteret skrald, så er der mange gode grunde til at vælge bigbags frem for en container, som ellers er det mere traditionelle valg. Containere er i denne forbindelse store og klodsede og kan ikke flyttes, når først de er blevet sat ned. Derudover skal du ofte også ud og indhente en kommunal parkeringstilladelse.

Alle disse problemer undgår du i forbindelse med bigbags, som i kraft af deres beskedne vægt og størrelse nemt kan flyttes rundt med og stilles der, hvor du har behov for det. Ligeledes er bigbags særdeles stærke og kan håndtere stort set de samme typer affald, som en almindelig container kan.

Bestil afhentning af bigbags

Når dine bigbags er fyldte, så kan du selvfølgelig selv forsøge at køre dem op på genbrugspladsen. Dette kræver dog både tid og energi samtidig med, at det i nogle tilfælde vil være direkte umuligt, da det ofte kræver specielt løfteudstyr at flytte en bigbag over i en container eller på en trailer.

Et alternativ til dette er at få organiseret afhentning af bigbags gennem private skraldemænd. Disse skraldemænd vil komme ud på din adresse med deres egen container, hvorefter de selv vil forestå arbejdet med at flytte dine bigbags over i deres container. Efterfølgende vil skraldemændene køre afsted med dit skrald, hvor det eneste du skal gøre er at betale fakturaen – nemt, enkelt og et glimrende alternativ til selv at transportere dit skrald væk.

Hvad afhænger prisen af?

Prisen for afhentning af bigbags kan naturligvis svinge fra firma til firma. Prisen udregnes i denne forbindelse baseret på diverse faktorer, hvor vægt, fylde og arbejdstid typisk er nogle af de vigtigste parametre. Derudover kan du komme ud for at betale et ekstragebyr, hvis dit affald er elektronisk affald; køleskabe; bildæk: gasflasker; håndslukkere og andre mere kuriøse former for skrald.

Endelig afhænger prisen selvfølgelig også af, hvor langt væk din ejendom er fra skraldefirmaets egen adresse. Sørg i denne forbindelse for at hyre et skraldefirma, som ligger så tæt som muligt på din egen adresse. For mere generel information omkring prisen på privat afhentning af skrald, så kontakt de enkelte skraldefirmaer direkte.

Affaldscontainer – information om leje af en affaldscontainer

Står du med et byggeprojekt på hænderne, og ved du ikke, hvad du skal gøre af dit affald? I så fald, så er leje af en affaldscontainer altid en åbenlys mulighed. En affaldscontainer er en særdeles praktisk anordning, som kan holde stort set alle slags materialer.

Dog er der også en række væsentlige ulemper ved leje af container, som du skal være klar over, før du skriver under på en lejekontrakt.

Hvor kan jeg leje en affaldscontainer?

En container kan lejes hos danske vognmænd overalt i landet. Søg i denne forbindelse efter containerudlejning i Danmark og et bredt og varieret udbud af vognmænd vil poppe op.

Samtidig kan du typisk med relativ lethed få fat på den container med de specifikationer, som du har brug for mht. følgende faktorer: Størrelse, højde, længde, bredde, kran, vippelad, tippelad, åbent eller aflukket tag og lignende relevante faktorer.

Leje af container er typisk en pakkeløsning, som også indebærer chauffør og transport til og fra det sted, hvor din container skal stå.

Fordele ved en affaldscontainer

Fordelene ved en container er, at det er en uhyre praktisk anordning: En container kan håndtere næsten alle slags materialer med undtagelse af flydende væsker. Således, uanset hvor skarpt, kantet, hårdt eller blødt dine materialer er, så kan det være i en container.

Samtidig så er en affaldscontainer jo et meget stort redskab, som kan håndtere store mængder affald.

Ulemper ved en containerleje

Som beskrevet ovenfor, så er en container en praktisk ting at have med at gøre. Imidlertid kan man stille spørgsmålstegn ved om containerleje er en lige så praktisk ting.

Blandt ulemperne ved containerleje kan her for eksempel nævnes:

  • Du skal muligvis ud og indhente en kommunal parkeringstilladelse.
  • Når du først har sat din container ned, så kan du ikke flytte den igen.
  • Dig og dine venner skal selv udføre al arbejdet med at læsse containeren.
  • Hvis containeren kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, så skal du muligvis betale erstatning.
  • Hvis du selv fragter containeren op til genbrugsstationen, så skal du i gang med at sortere al affaldet. Derudover skal du også betale et affaldsgebyr, hvis du er et firma og ikke en privatperson.

Alle disse ulemper gør, at du måske bør genoverveje, om containerudlejning er den rette løsning for dig, dine venner og dit flytteprojekt.

Alternativer til containerleje

Et muligt alternativ til containerleje er at benytte store sække i stedet for. Store skraldesække kaldes i denne forbindelse for big bags eller junk bags. Fordelen ved big bags er her, at de er langt lettere at arbejde med end en container: De er nemmere at flytte rundt med, og de kræver ikke nogen kommunal parkeringstilladelse.

Når dine big bags er fyldt så kan du selv køre dem op på genbrugsstationen. Alternativt, så kan du bestille et privat affaldsfirma til at komme og hente dem for dig.